Mededeling Danspunt - 6 juni 2020

Mededeling van DANSPUNT

Premier Wilmès kondigde op de persconferentie aan dat culturele activiteiten zonder publiek met maximaal 20 deelnemers vanaf 8 juni opnieuw mogelijk zijn, op voorwaarde dat ze georganiseerd worden volgens de veiligheidsprotocollen van de sector. En over die protocollen is er helaas nog geen duidelijkheid.

Die protocollen moeten immers goedgekeurd worden door de bevoegde minister, na overleg met de GEES, zo voegde de premier toe

Ondanks vele gesprekken van de laatste dagen met zowel het Departement Cultuur, het Kabinet Cultuur als de GEES, kregen we vandaag te horen dat het Departement Cultuur dan toch één overkoepelend basisprotocol zal opstellen voor de gehele cultuursector (van de lokale volksdansvereniging tot de grootste concertzaal).

Het is dit basisprotocol dat, na advies van de GEES, goedgekeurd moet worden door de minister van cultuur. Pas na de goedkeuring kunnen we met zekerheid onze repetities en binnenactiviteiten herstarten.

We verwachten dat de goedkeuring van dit protocol cultuur tegen eind volgende week (12 juni) zal gebeuren.

We weten dat jullie staan te popelen om te herstarten, maar raden aan nog te wachten totdat het basisprotocol is goedgekeurd. De veiligheid van iedereen – lesgevers, dansers, ouders,… – blijft prioritair.